Gun-Britt Johnsson i Mjölby avliden

Söndagen den 16 maj avled Gun-Britt Johnsson i Mjölby i en ålder av 92 år. Som många minns var hon den första i Sverige 
som vaccinerades mot covid-19 i december. I februarinumret av ÖGF-Lövet, nummer 144, presenterade vi Gun-Britts antavla 
som visade att hennes anor var djupt rotade i Östergötland.

Antavlan har mötts av många uppmuntrande tillrop från Lövets läsare. Många fann kopplingar till sin egen forskning.
En av dem som hörde av sig var Hans Johansson i Linköping, som utöver att han hittat egna kopplingar i antavlan också 
hittade några fel. Ana 412 Per Persson i Svenmyra, Tjärstad, var naturligtvis inte född 1688 med tanke på att han gifte 
sig 1693. Dödboken i Tjärstad, som är källan till uppgiften om hans födelse, anger att han föddes 1668.
Ytterligare ett fel gäller ana nummer 342 Bengt Jonsson som uppgavs vara född 1697 dp 4/9. Det var han nu inte. 
Eftersom hans mor dog 1696 hade det varit en sensation. Det rätta är att han föddes tio år tidigare, 1687 dp 4/9 i Tjustad, Västra Eneby.
De var redaktören som slant på tangenterna. Tack Hans, för påpekandena.

Hans Egeskog