ÖGFs styrelse och funktionärer 2017

Styrelsen
Ordförande Gunnar Nilzon 0702-03 65 76
Vice ordförande Kristina Edström 011-10 39 90
Sekreterare Barbro Behrendtz 013-664 21
Kassör Håkan Asmundsson 013-15 41 26
Ledamot Tor-Leif Björklund 0768-13 03 87
Ledamot Ulla Fjellström 0702-35 34 24
Ledamot Ingrid Gustafsson 0738-05 52 89
Ledamot Gunnel Karlsson 011-588 06
Ledamot Göran Thorén 013-14 41 29
Suppleant Ingvar Belkert 0706-02 44 41
Suppleant Anders Johansson, 0120-330 52
Suppleant Anna de la Motte 0768-8166618

Lokalansvariga
Linköping Gunnar Nilzon 0702-03 65 76
Norrköping Ingrid Gustafsson 011-14 24 96

Medlemsfrågor/adressändringar
Håkan Asmundsson 013-15 41 26

ÖGF-Lövet
Ansvarig utgivare Gunnar Nilzon 0702-03 65 76
Redaktör Hans Egeskog 0480-146 55

Redaktionskommitté:
Gunnar Nilzon 0702-03 65 76
Barbro Behrendtz 013-664 21
Kristina Edström 011-10 39 90
Göran Thorén 013-14 41 29

Östgötarötter / hemsidan
Webbansvarig Barbro Behrendtz 013-664 21

Revisorer
Revisor Freddie Hallberg 0735-42 64 84
Revisor Bodil Halldin 0704-13 40 92
Suppleant Gilbert Claughton-Wallin 013-31 50 40
Suppleant Michael Hammerman 0768-937 453

Valnämnd
Karin Wallin
(sammankallande) 013-16 12 73
Gun-Britt Skill 0123-20882
Nils-Göran Tillgren 011-238715
 

Föreningens stadgar (öppnas i nytt fönster)

2017-11-26