ÖGFs styrelse och funktionärer 2018

Styrelsen
Ordförande       Kristina Edström 011-10 39 90
Vice ordförande Göran Thorén 013-14 41 29
Sekreterare      Barbro Behrendtz 013-664 21
Kassör             Håkan Asmundsson 013-15 41 26
Ledamot          Håkan Asplund 0733-88 52 76
Ledamot          Ingvar Belkert 0706-02 44 41
Ledamot          Tor-Leif Björklund 0768-13 03 87
Ledamot          Ulla Fjellström 0702-35 34 24
Ledamot          Gunnel Karlsson 011-588 06

Suppleant        Ingrid Gustafsson 0738-05 52 89
Suppleant        Anders Johansson 0120-330 52
Suppleant        Anna de la Motte 0768-8166618

Medlemsfrågor/adressändringar
Håkan Asmundsson 013-15 41 26

ÖGF-Lövet
Ansvarig utgivare Kristina Edström 011-10 39 90
Redaktör Hans Egeskog 0480-146 55

Redaktionskommitté:
Håkan Asplund 0733-88 52 76
Barbro Behrendtz 013-664 21
Kristina Edström 011-10 39 90
Göran Thorén 013-14 41 29

Östgötarötter / hemsidan
Webbansvarig Barbro Behrendtz 013-664 21

Revisorer
Revisor Freddie Hallberg 0735-42 64 84
Revisor Bodil Halldin 0704-13 40 92
Suppleant Gilbert Claughton-Wallin 013-31 50 40
Suppleant Michael Hammerman 0768-937 453

Valnämnd
Gunnar Nilzon
(sammankallande) 0702-03 65 76
Gun-Britt Skill 0123-20882
Nils-Göran Tillgren 011-238715
 

Föreningens stadgar (öppnas i nytt fönster)

2018-11-12