Klicka på länken och följ instruktionen.
 

https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/