Frågelåda
Som ett led i att arbeta digitalt har vi öppnat en frågelåda för medlemmarna i ÖGF.
Här kan du fråga det mesta som handlar om släktforskning. Kanske du "kört fast" och
behöver hjälp. Kanske vill du ha hjälp med att kontrollera en uppgift från någon CD/DVD-skiva,
hjälp att tyda något du hittat i arkiven. Några släktutredningar gör vi däremot inte utan
till frågelådan kan du bara ställa enstaka frågor.
Du får hjälp från duktiga släktforskare.
Mejla din fråga till: forskarsupport[a]ogf.info.
Räkna med att det kan ta en till två veckor innan du har ett svar.