From 25/5 2018 gäller GDPR en ny

From 25/5 2018 gäller GDPR en ny Dataskyddsförordning.
 

ÖGFs medlemsregister hanterar endast nödvändiga personuppgifter för föreningen verksamhet.
Uppgifterna använder vi för att adressera ÖGF-Lövet och för medlemsutskick.

ÖGF lämnar inte sådana uppgifter vidare.

ÖGF tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla föreningens
verksamhet.

Läs här vad Christian Juliusson skriver om GDPR.

Läs här vad som står om Dataskyddsförordningen (GDPR)
på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hemsida för
att läsa den senaste aktuella informationen.