Kontakt
Post till föreningen:
ÖGF, c/o Kristina Edström, Stafettgatan 3, 603 74 Norrköping
Medlemsregistret/Adressändringar:
ÖGF, c/o Håkan Asmundsson, Kvinnebyvägen 141, 589 33 Linköping
Post till ÖGF-Lövet:
Hans Egeskog, Erik Dahlbergs väg 21, 392 34 Kalmar (från 1/4 2015)
ÖGF:s bankgiro:
5045-6292