Medlemskap i ÖGF
Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in 220 kronor på
ÖGFs bankgiro 5045-6292.

Familjemedlem betalar 80 kronor och junior 60 kronor
(junior är den som fyller högst 25 under det aktuella året).

Uppgifter som måste lämnas på talongen är:
För- och efternamn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress.
För junior också födelsedatum
(de sex första siffrorna i personnumret).

När vi registrerat inbetalningen skickar vi information och det senast
utkomna ÖGF-Lövet.

Tycker du att det känns fel att sätta in pengar "bara så där" eller vill veta
mera först, skickar du e-post med samma information till ÖGF.
Vi kommer då att skicka information samt inbetalningskort.

E-post medlemsregistret: Håkan Asmundsson
2022-12-21