ÖGF-Lövet

ÖGF-Lövet är vår medlemstidning och utkommer med 4 nummer per år.
 

ÖGF-Lövet
ÖGF-Lövet Nr 100/2010
trycktes delvis i färg för att
uppmärksamma att ÖGF bildades
för 60 år sedan.

Redaktör är Hans Egeskog
Redaktionskommitté för 2022: Barbro Behrendtz, Ingvar Belkert, Kristina Edström och Göran Thorén.

Alla kan bidra till ÖGF-Lövet

Redaktionen tar gärna emot bidrag från medlemmar. Det kan vara allt från fotografier, korta berättelser,
antavlor eller efterlysningar. Vi är samtidigt intresserad av om du har förslag till något ämne som kan
utgöra utgångspunkt för ett "specialnummer". Skicka ditt bidrag via e-post eller vanlig post till
Hans Egeskog, Erik Dahlbergs väg 21, 392 34 Kalmar. Telefon 0480-146 55 (nås säkrast på förmiddagen).

Rättelser ÖGF-Lövet samt övriga artiklar hittas under fliken: ¦Publicerat¦

Här får du tips hur du redovisar antavlor till ÖGF-Lövet.

Föreningen har tagit ett policybeslut om att inte ge ut tidningen i digital form.

2019-08-14