Ortnamn i några av Östergötlands härader.
Samtliga dokument är i PDF-format.
4: Björkekinds härad. Bebyggelsenamn.
15: Lösings härad. Bebyggelsenamn.
17: Skärkinds härad. Bebyggelsenamn.
22: Östkinds härad. Bebyggelsenamn.
Sidan är konverterad till HTML från PDF-format 2023-06-14.