2013-06-05
 

Petter Kindbloms ättlingar

av Hans Egeskog, Plöjarevägen 8, 393 53 Kalmar. E-post: hans.egeskog@telia.com

 

Juninumret av ÖGF-Lövet innehåller två artiklar om en pågående TV-serie i TV3 Play som heter Kärlek över Atlanten.
En av deltagarna, arkitekten och stadsplaneraren Erik Calloway, är ättling till Frank Ericson och Augusta Roos, som utvandrade från
Mjölby och Högby 1869 och 1870. Eriks mamma är dessutom min fyrmänning. Det fick mig att börja forska om bakgrunden till utvandrarna,
varav jag alltså hade en hel del material på den sida som även utgör mina egna anor.

 

Följande är en sammanställning över ättlingar till kusken och rättaren Petter Kindblom, som var Erik Calloways morfars farfars far.
Under arbetet med mina artiklar har denna sammanställning växt över alla bräddar så att det numera skulle gå åt ett helt Löv för att få plats
med alla personer som jag funnit. Av det skälet beslutades att presentera artiklarna i ÖGF-Lövet, medan denna familjesammanställning läggs

här på ÖGF:s hemsida.

 

Att materialet blivit så omfattande har jag främst två personer att tacka för. Främst Barbro Behrendtz, som med sin kunskap om amerikanskt
material hjälpte mig att få grepp om utvandrarna i andra och tredje generationen. Hon ledde mig också till en kontakt som visade sig vara en verklig
guldgruva, nämligen Anna Scheutz hemsida. Anna är guddotter till ett av Petter Kindbloms barnbarns barnbarn, Gail Hovey – se familj 32 – och har, trots

att hon själv alltså inte tillhör släkten, låtit lägga upp Frank Ericsons stamträd på sin hemsida. Därifrån har jag hämtat många uppgifter om nu levande ättlingar.

Om någon av er som läser detta har frågor eller sitter inne med fler uppgifter om denna släkt så är jag mycket intresserad av att få ta del av både uppgifter

och frågor.

 

Källor till den svenska delen av denna stamtavla är, om inget annat anges, kyrkböcker och församlingsböcker, släktforskarförbundets cd-skivor som Sveriges dödbok
1901–2009 och Sveriges befolkning 1970 och 1980. Dessa källor anges inte specifikt. Då det gäller de amerikanska uppgifterna är källan i hög utsträckning
Anna Scheutz hemsida. Där så inte är fallet – det gäller främst de uppgifter som Barbro Behrendtz forskat fram – har jag valt att sätta ut källan. Detta för att visa på
de olika källor som finns tillgängliga för dem som, i likhet med mig själv, inte är så bevandrad i amerikansk släktforskning.
I detta materialet ingår även hänvisningar till svenska sammanställningar som Emibas och Emigranten Populär, som samlat uppgifter om den svenska emigrationen.

 

 

Familj 1

Petter Kindblom, född 16/11 1800 i Hulterstad, Mjölby, död 19/7 1851 i Södra Bosmark, Åsbo. Kusk, dräng, rättare i Hulterstad, Mjölby, Brusaholm, Hult (Smål)

samt Ingemarstorp, Huru och Södra Bosmark, Åsbo. Född postumt (efter faderns död).

 

Gift 1o 26/10 1828 i Mjölby med Margareta Nilsdotter, född 11/3 1791 i Strå, död 7/5 1830 i Hulterstads soldattorp, Mjölby. Bosatt i Hulterstad, Mjölby.

Hushållerska vid Hulterstad.

 

Gift 2o 18/7 1834 i Åsbo med

Brita Johansdotter, född 13/10 1809 i Norrby Oxelgården, Högby, död 26/12 1876 i Södra Bosmark, Åsbo.

 

Barn i andra giftet:

Anna Lovisa Kindblom, född 15/9 1834, se familj 2.

Johanna Sofia Kindblom, född 2/10 1836, se familj 8.

dödfödd flicka, född 16/2 1838 i Strålsnäs, Åsbo. 

Karolina Matilda Kindblom, född 16/3 1839, se familj 13.

Karl Peter Kindblom (Chindblom), född 15/10 1840, se familj 15.

Klara Augusta Kindblom, född 23/6 1842 i Södra Bosmark, Åsbo. 1870 till N Amerika.

1862 24/10 till Karlsberg, Sya, som piga hos änklingen Anders Johansson, vars hustru tog livet av sig 7/11 1862 genom "knifstyng i halsen"

August Vilhelm Kindblom, född 21/1 1844 i Huru, Åsbo, död 7/7 1864 i Stockholm, enligt betyg från pastorsämbetet i Katarina 8/7 1864, men skriven i No 137
Nordankvarteren, Skänninge. Målaregesäll i Skänninge. Lärling hos målaren Bror Abraham Murman.

Maria Charlotta Kindblom, född 25/4 1845, se familj 21.

Frans Kindblom (Frank Ericson), född 29/5 1847, se familj 22.

Emilie Kindblom, född 2/3 1849 i Södra Bosmark, Åsbo, död 1923 i Joliet, Will County, Illinois. 1880 till N Amerika.

”Ofärdig, svårt att gå” enligt Åsbo AI:21 (1864–1868), pag 64.

Hon kallas i USA Emily Chindblom. Hon förblev ogift och arbetade som dressmaker (sömmerska). År 1900 är hon bosatt i Evanston City, Cook County, Illinois, USA
[1900 United States Federal Census] och 1920 har jag hittat henne i Joliet, Will County, Illinois, USA [United States Census 1920]. Emily avled 1923 enligt uppgift

på gravsten och hon begravdes på Elmhurst Cemetery, Joliet, Will County, Illinois, USA [www.findagrave.com].

Johan Fredrik Kindblom, född 16/10 1850, se familj 50.

 

 

Familj 2

Anna Lovisa Kindblom (från familj 1), född 15/9 1834 i Ingemarstorp, Åsbo, död 19/12 1914 i Chicago, Cook Co, Illinois [Cook County, Illinois, Deaths Index, 1878–1922]. 

 

Gift 22/11 1862 i Östra Tollstad med Anders Peter Andersson Rosén (Rosene), född 13/12 1838 i Tollstad Lillgårds ägor, Östra Tollstad, död 6/7 1925 i Chicago, Cook Co, Illinois.
Begravd på Forest Home Cemetery, Cook County, Illinois, USA [www.findagrave.com].

Skomakare i Segerstorp, Östra Tollstad.

 

Utskriven 9 augusti 1892 från Ekeberg, Tollstad mellangård, Östra Tollstad till Nordamerika [Emibas]. Avreste 12 augusti 1892 från Göteborg till Boston, Massachusetts, USA
[Emigranten Populär].
Bodde 1900 på Henry Str., Chicago, Cook County, Illinois, USA [1900 United States Federal Census]. Father in law (svärfar) och änkling 1920 på 948 North Parkside Avenue,

Chicago, Cook County, Illinois, USA [1920 United States Federal Census].

Vid utresan från Göteborg, med ångfartyget Romeo till Hull, kallas familjen för Roos och likaså i passagerarlistan vid ankomsten till New York. Från Liverpool reste familjen med

fartyget City of Berlin som ankom till New York den 3/9 1892. Passagerarlistan uppger Illinois som destination.

 

Barn:

Hilda Amalia Rosén, född 6/10 1863, se familj 3.

Emma Charlotta Andersdotter, född 14/10 1865 i Ekeberg, Tollstads Mellangård, Östra Tollstad, död 16/7 1866 i Segerstorp, Östra Tollstad.

August Teodor Rosén (Rosene), född 9/9 1867, se familj 4.

Selma Sofia Rosén, född 7/5 1869 i Ekeberg, Tollstads Mellangård, Östra Tollstad. Tvätterska.

Utskriven 25 augusti 1890 från kv Oron, Norrköpings Norra (från 1938 Matteus), till Nordamerika [Emibas]. Avreste 19 september 1890 från Göteborg till New York, USA
[Emigranten Populär].
Levde 1900 på Henry Str., Chicago, Cook County, Illinois, USA [1900 United States Federal Census]. Tvätterska 1920 på 948 North Parkside Avenue,
Chicago, Cook County, Illinois, USA [1920 United States Federal Census].

Clara Elida (Elena) Rosén (Rosene), född 12/3 1871, se familj 5.

Elin Lovisa Andersdotter, född 28/12 1874 i Ekeberg, Tollstads Mellangård, Östra Tollstad, död 17/7 1877 i Ekeberg, Östra Tollstad.

Carl Emil Rosén (Rosene), född 12/9 1876, se familj 6.

 

 

Familj 3

Hilda Amalia Rosén (från familj 2), född 6/10 1863 i Segerstorp, Tollstads mellangård, Östra Tollstad, död 4/4 1949 i Cook County, Illinois [Illinois Statewide death index].

1891 till N Amerika.

Bosatt 1900 på Henry Str., Chicago, Cook County, Illinois, USA [1900 United States Federal Census].

1920 på 948 North Parkside Avenue, Chicago, Cook County, Illinois, USA [1920 United States Federal Census].

Bodde 1930 på 1033 Menard Avenue, Chicago, Cook County, Illinois, USA [1930 United States Federal Census].

Bodde 1940 på 948 North Parkside Avenue, Chicago, Cook County, Illinois, USA [1940 United States Federal Census] (antecknad som änka).

Kallas Hilda Rosin vid utresan. År 1940 är Hilda änka och kallas "aunt" till på samma adress bosatta 39 år gamla Sylvia Rosene.

 

Gift med

August Winberg, död före 1940 då hustrun kallas änka i census.

 

Barn:

Harry Winberg, född 190(2) i Minnesota.

 

 

Familj 4

August Teodor Rosén (Rosene) (från familj 2), född 9/9 1867 i Ekeberg, Tollstads Mellangård, Östra Tollstad, död 27/2 1930 i Oak Park, Cook Co, Illinois
[Illinois, Deaths and Stillbirths Index, 1916–1947].

Avrest från Göteborg den 26/4 1892 och kallas Theodor Rosén, utskrivningssocken är Östra Tollstad. Resan går från Göteborg med fartyget "Blenda" och till Fredrikshamn

med bestämmelseort New York. [Göteborgs Poliskammares arkiv]

Bodde 1910 i DeKalb, DeKalb County, Illinois, USA [1910 United States Federal Census].

Bodde 1920 på 932 North Parkside Avenue, Chicago, Cook County, Illinois, USA [1920 United States Federal Census].

Erhöll amerikanskt medborgarskap i DeKalb County den 13/4 1899.

 

Gift 189(8) med

Amelia (Emily) NN, född 186(6) i Sverige. Bosatt på North Parkside Ave. Cook Co, Illinois [1920 United States Federal Census].

 

Barn:

Ruth Rosene, född 190(1) i Illinois.

Alice Rosene, född 190(6) i Illinois.

 

 

Familj 5

Clara Elida Rosén (Elena Rosene) (från familj 2), född 12/3 1871 i Ekeberg, Tollstads Mellangård, Östra Tollstad, död 15/2 1927 i Oak Park Village, Cook Co, Illinois

[Illinois, Deaths and Stillbirths Index, 1916–1947].

Utskriven 9 augusti 1892 från Ekeberg, Tollstad mellangård, Östra Tollstad till Nordamerika [Emibas]. Avreste 12 augusti 1892 från Göteborg till Boston, Massachusetts,
USA [Emigranten Populär].

Kallas miss Elena Rosene i vigselnotisen.

 

Gift 5/8 1908 i Chicago, Cook Co [Cook County, Illinois, Marriages Index, 1871–1920] med Ernst David Erickson, född 1882 i Wisconsin [1920 United States Federal Census].
Mjölkutkörare.

Bodde 1920 på 948 North Parkside Avenue, Chicago, Cook County, Illinois, USA [1920 United States Federal Census].

 

 

Familj 6

Carl Emil Rosén (Rosene) (från familj 2), född 12/9 1876 i Ekeberg, Tollstads Mellangård, Östra Tollstad. Arbetade i möbelaffär och var bosatt på 948 North Parkside Avenue,
Cook Co. Illinois.

Utskriven 9 augusti 1892 från Ekeberg, Tollstad mellangård, Östra Tollstad till Nordamerika [Emibas]. Avreste 12 augusti 1892 från Göteborg till Boston, Massachusetts,

USA [Emigranten Populär].

Bodde 1920 på 948 North Parkside Avenue, Chicago, Cook County, Illinois, USA [1920 United States Federal Census]. Kallas Rosene i efternamn i 1920 års census och är

med hustru och dotter bosatta på samma gata i Chicago som systern Elida med make och fadern, samt sin ogifta syster Selma.

 

Gift 23/7 1898 i Chicago, Cook Co [Illinois Statewide Marriage Index 1763–1900] med Anna Louisa Hedberg, född 186(7) i Sverige [1920 United States Federal Census].

 

Barn:

Sylvia Rosene, född 190(0) i Illinois.

Bodde 1940 på 948 North Parkside Avenue, Chicago, Cook County, Illinois, USA [1940 United States Federal Census], tillsammans med sin faster Hilda Rosén (se familj 3).

Roselie Anna Waldina Rosene, född 5/1 1903 i Chicago, Cook Co.

 

 

Familj 7

Johanna Sofia Kindblom (från familj 1), född 2/10 1836 i Huru, Åsbo. Bosatt i Södra Bosmark, Åsbo.

Avreste 17 juni 1892 från Göteborg med maken och de 3 yngsta barnen. Ankom till New York den 5/7 1892 med fartyget Servia. I passagerarlistan står att destinationen
är Chicago. [Emigranten Populär].

 

Gift 5/7 1857 i Åsbo med Sven Johan Andersson, född 19/4 1831 i Hoppet, Strålsnäs, Åsbo. Statdräng i Södra Bosmark, Åsbo.

 

Barn:

Karolina Svensdotter, född 24/8 1857 i Trappan, Strålsnäs, Åsbo.1882 till N Amerika  Gift 188(?) med William Vogue med vilken hon hade en son och en dotter, båda gifta.

Anna Lovisa Svensdotter, född 15/2 1859 i Södra Bosmark, Åsbo, död 31/8 1865 i Södra Bosmark, Åsbo.

Matilda Kristina Svensdotter, född 29/7 1860 i Södra Bosmark, Åsbo, död 14/3 1875 i Södra Bosmark, Åsbo.

Sofia Charlotta Svensdotter, född 24/7 1862 i Södra Bosmark, Åsbo. 1887 26/3 till N Amerika. Gift med NN Edquist, med vilken hon hade två söner.

Johanna Vilhelmina Svensdotter, född 10/9 1864, se familj 8.

Carl Johan Svensson Törnell, född 24/10 1866 i Södra Bosmark, Åsbo. Gift med NN, med vilken han hade en son och en dotter.

Antog namnet Törnell vid flytt till Mjölby 1885. Avreste 6 augusti 1888 från Göteborg till New York, USA [Emigranten Populär]. Kallas Törnäll vid utresan från Göteborg.
I USA ändrat till Turnell.

Sven August Svensson, född 11/12 1868 i Södra Bosmark, Åsbo. 1892 till N Amerika. ”Låghalt” enligt Åsbo AI:25, pag 55.

Emilie Lydia Svensdotter, född 13/1 1871 i Södra Bosmark, Åsbo. 1889 5/2 till N Amerika. Gift med NN Carlson, med vilken hon hade en son och en dotter.

Frans Otto Svensson, född 2/4 1873 i Södra Bosmark, Åsbo. Reste 1892 11/6 till N Amerika med föräldrarna. Gift med NN, med vilken han hade dottern Ewelyn Swenson.

Hulda Augusta Svensdotter, född 27/6 1875 i Södra Bosmark, Åsbo. Reste 1892 11/6 till N Amerika med föräldrarna. Gift med Jack Wilton, med vilken hon hade tre söner

och en dotter.

Emil Fredrik Svensson, född 1/7 1877 i Södra Bosmark, Åsbo. Reste 1892 11/6 till N Amerika med föräldrarna. Gift med Emma Johnson.

 

Familj 8

Johanna Vilhelmina Svensdotter (från familj 7), född 10/9 1864 i Södra Bosmark, Åsbo, död 3/7 1887 i Boxholms bruk, Ekeby. Bosatt i Boxholms bruk, Ekeby.

 

Gift (borgerligt) 29/11 1884 med Karl Anders Adam Nylander, född 30/8 1854 i Hulubo, Korsberga (Smål), död 26/3 1928 i Boxholms bruk, Ekeby. Valsverksarbetare vid

Boxholms bruk, Ekeby.

 

Barn:

Anna Olivia Nylander, född 15/9 1885, se familj 9.

Ester Josefina Nylander, född 29/1 1887 i Boxholms bruk, Ekeby, död 26/5 1948 i Hjälmsäter, Linköping, S:t Lars. Bosatt i Hjälmsäter, S:t Lars; ogift.

 

 

Familj 9

Anna Olivia Nylander (från familj 8), född 15/9 1885 i Boxholms bruk, Ekeby, död 29/7 1965 i Kungälvsgatan 22, Göteborg, Gamlestads fs. Bosatt i Göteborg,
Gamlestads fs.

 

Gift 26/10 1912 i Linköping (borgerligt) med Simon Moberg, född 28/2 1886 i Boxholms bruk, Åsbo, död 20/4 1968 i Balladgatan 3, Göteborg, Backa.
Valsverksarbetare, smältsmed, polis, kriminalöverkonstapel, detektivkommissarie.

 

Barn:

May Rut Moberg, född 23/8 1913, se familj 10.

Per Olof Moberg, född 13/3 1917, se familj 11.

Sven Torsten Moberg, född 19/11 1919, se familj 12.

Karl Erik Otto Moberg, född 17/5 1924 i Oscar Fredrik.

Lars Erik Moberg, född 7/11 1927 i Oscar Fredrik, död 28/10 2001 i Balladgatan 3, Hisings Backa, Brunnsbo. Bosatt i Göteborg; ogift.

 

 

Familj 10

May Rut Moberg (från familj 9), född 23/8 1913 i Oscar Fredrik, död 8/2 1980 i Norr Mälarstrand 88, IV, Stockholm, Sankt Göran.

 

Gift 12/6 1939 med

Oscar Emanuel Svenberg, född 18/7 1908 i Fuxena, död 27/12 1992 i Norr Mälarstrand 88, IV, Stockholm, Sankt Göran. Fil. dr. Lektor i latin, franska och grekiska först i
Nyköping och från 1961 i Blackeberg.

 

 

Familj 11

Per Olof Moberg (från familj 9), född 13/3 1917 i Oscar Fredrik, död 1/8 2002 i Rundelsgatan 1 / Patricierhemmet, Södertälje, Tveta. Bosatt i Södertälje.

 

Gift 16/5 1966 med

Tollie Betty Marie Zellman, född 30/3 1908 i Karlskrona, död 17/9 1989 i Krögarvägen 36, VI, Norsborg, Botkyrka. Skådespelerska.

 

 

Familj 12

Sven Torsten Moberg (från familj 9), född 19/11 1919 i Oscar Fredrik, död 4/10 1994 bosatt på Burträskgatan 10, Vällingby. Byråchef på Socialstyrelsen och Statistiska
Centralbyrån, statssekreterare 1963–67, konsultativt statsråd (biträdande utbildningsminister) 1967–1973, riksdagsman 1971–1973, generaldirektör på statskontoret.
Bosatt i Stockholm.

 

Gift 26/10 1946 med

Brita Cecilia Brilioth, född 12/2 1924 i Uppsala, död 15/10 1999 bosatt på Burträskgatan 10, Vällingby. Fil. mag. Bosatt i Stockholm.

Hon var dotter till dåvarande docenten dr. Yngve Brilioth, som 1950–1958 var svensk ärkebiskop, och hans hustru Brita Söderblom, dotter till ärkebiskop Nathan Söderblom.

 

Barn:

Helena Moberg, född 1950 i S:t Peter (Skån). Gift med Torbjörn Fjellström, född 1937. Har barn.

Jenny Moberg, född 1953 i Enskede (Södm). Gift med Erik Åhrberg, född 1945. Har barn.

Jakob Sven Moberg, född 1956 i Enskede (Södm).

Andreas Lars Johan Moberg, född 1960 i Spånga.

 

 

Familj 13

Karolina Matilda Kindblom (från familj 1), född 16/3 1839 i Södra Bosmark, Åsbo, död 31/7 1913 i USA. 1870 16/4 till N Amerika. Död 31 juli 1913 [Burlingham Family Tree].
Utskriven 16 april 1870 från Carlsborg, Sya, till Nordamerika [Emibas].

Avreste 29 april 1870 från Göteborg till Chicago, Cook County, Illinois, USA [Emigranten Populär]. Reste från Göteborg samtidigt som brodern Carl Peter och hans hustru Kristina.

 

Gift med

Johan Emanuel Svensson Törnqvist (Turnqvist), född 22/11 1840 i Hägnen, Östenstorp, Frinnaryd, död ??/8 1884. Skräddare i USA. Kallas enbart Johannes i födelseboken.

Utskriven till Norra Amerika 14/7 1870 från Gryta, Hubbo, Västmanlands län tillsammans med sin första hustru Lena Katarina Pettersson och två döttrar.

Hos Ancestry finns en släktutredning lämnad av amanda_houchin_ sanford@yahoo.com och uppdaterad senast 31/1 2007. I trädet finns nu levande personer.

 

Barn (i andra giftet):

Hilma Augusta Turnqvist, född 27/2 1878, död 13/9 1947, se familj 14.

Joseph Emanuel Turnqvist, född 15/3 1879 i USA, död 22/4 1959.

Lillian Amelia Turnqvist, född 12/4 1883 i USA, död 27/9 1949. Gift.

 

 

Familj 14

Hilma Augusta Turnqvist (från familj 13), född 27/2 1878, död 13/9 1947.

 

Gift med

Johan S. Andersson, född 11/12 1869 i Sverige, död 27/9 1929.

 

Barn:

en dotter.

 

 

Familj 15

Karl Peter Kindblom (Chindblom) (från familj 1), född 15/10 1840 i Södra Bosmark, Åsbo, död 5/2 1929 i Chicago, Cook Co [Cook County, Illinois Death Index, 1908–1988].
Skräddare i Chicago, Cook Co. 1870 till N Amerika.

”Ofärdig i höften" enligt Åsbo AI:11, pag 235.

Utskriven 19 april 1870 från Dörhult, Södra Bosmark, Åsbo till Nordamerika [Emibas]. Avreste 29 april 1870 från Göteborg till Chicago, Cook County, Illinois, USA [Emigranten Populär].
Tailor (skräddare) 1900 och bosatt på N. May Str., Chicago, Cook County, Illinois, USA [1900 United States Federal Census]. Sökning via Emiweb ger beskedet att en dödnotis finns i
Svensk-Amerikanska-Tribunen.

 

Gift 18/4 1870 i Åsbo med

Kristina Charlotta Engel, född 28/1 1849 i Kronohumpen, Ingesmålen, Åsbo, död 17/1 1927 i Chicago, Cook Co [Cook County, Illinois Death Index, 1908–1988].

 

Barn:

Carl Rickard Chindblom, född 21/12 1870, se familj 16.

Edvard Frans Chindblom, född 23/7 1873 i Cook Co [Ancestry.com-Public Member Trees], död 31/8 1953 [Ancestry.com-Public Member Trees].

Joseph Anskarius Chindblom, född 4/2 1877 i Cook Co [Ancestry.com-Public Member Trees], död 9/8 1878 i Cook Co [Ancestry.com-Public Member Trees].

Seth Paulus Chindblom, född 25/1 1879 i Cook Co [Ancestry.com-Public Member Trees], död 9/1 1885 i Cook Co [Ancestry.com-Public Member Trees].

Alma Chindblom, född ??/6 1882, se familj 17.

Martin Petri Chindblom, född 6/10 1883 i Cook Co [Ancestry.com-Public Member Trees], död 28/12 1884 i Chicago, Cook Co [Ancestry.com-Public Member Trees].

David Peter Chindblom, född 9/10 1885, se familj 18.

Minnie Sophia Chindblom, född 17/12 1887 i Illinois. [1900 United States Federal Census], se familj 19.

Arvid Philip Chindblom, född 9/3 1893, se familj 20.

 

 

Familj 16

Carl Rickard Chindblom (från familj 14), född 21/12 1870 i Cook Co, Illinois [Ancestry.com-Public Member Trees], död 12/9 1956 i Chicago, Cook Co [Ancestry.com-Public Member Trees].
Jurist, politiker i Chicago, kongressman 1919–1933.

 

På svenska Wikipedia kan man läsa om honom:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Chindblom

liksom på amerikanska:

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_R._Chindblom

 

Gift 1907 med

Kristina Maria Nilsson. [Ancestry. com-Public Member Trees]. Hade barn.

 

 

Familj 17

Alma Naomi Chindblom (från familj 15), född i juni 1882 i Illinois. Bosatt i Chicago, Cook Co. [1900 United States Federal Census], död 29/12 1963.

 

Gift 1o 21 november 1906 i Chicago, Cook County, Illinois, USA [Cook County, Illinois, Marriages Index, 1871–1920] med

Albin J Malmberg. Född 188(5) [Cook County, Illinois, Marriages Index, 1871–1920].

I 1910 års census finns Albin med hustru och barn på samma adress i Chicago som hennes föräldrar och syskon.

 

Gift 2o 4/11 1940 med Albert Faller.

 

Barn i första äktenskapet:

Agnes Malmberg, född 17/3 1908 i Chicago.

Louise Babe Malmberg, född 22/4 1910 i Chicago.

Robert Malmberg, född 21/12 1913.

George Malmberg, född 2/4 1920.

 

 

Familj 18

David Peter Chindblom (från familj 15), född 9/10 1885 i Chicago, Cook Co [1900 United States Federal Census].

Hotellportier, 1940 bosatt i Chicago, Cook County, Illinois, USA [1940 United States Federal Census].

 

Gift 30/1 1913 med

Alice Malmberg, född 14/4 1884 i Chicago, Cook Co [Cook County, Illinois Birth Index, 1916–1935], död i mars 1968 i Glenview, Cook Co [Social Security Death Index].

 

Barn:

David P. Chindblom, född 15/5 1914 i Chicago, Cook Co [Cook County, Illinois Birth Index, 1916–1935], död 7/6 2001 i Alma, Gratiot, Michigan [Social Security Death Index].

Marion Chindblom, född 677 1916, död ung.

Martin Chindblom, född 24/8 1919 i Illinois [1940 United States Federal Census].

Kenneth Warren Chindblom, född 10/10 1921 i Evanston City, Cook Co, Illinois [Cook County, Illinois Birth Index, 1916–1935], död 26/3 1997 i Arlington Hights, Cook Co,
Illinois [Social Security Death Index].

Esther Chindblom, född 8/1 1925 i Illinois [1940 United States Federal Census]. Tvilling.

Ruth Chindblom, född 8/1 1925 i Illinois [1940 United States Federal Census]. Tvilling.

 

 

Familj 19

Minnie Sophia Chindblom (från familj 15), född 17/12 1887 i Illinois [1900 United States Federal Census].

 

Gift 15/11 1922 med

Lewis Larson, född 1/8 1883, död 27/4 1952.

 

Barn:

Två döttrar.

 

Familj 20

Arvid Philip Chindblom (från familj 15), född 9/3 1893 i Chicago, Cook Co, Illinois [1900 United States Federal Census], död i mars 1976 i Saint Petersburg, Pinellas, Florida
[Social Security Death Index]. Bosatt i Saint Petersburg, Pinellas, Florida.

 

Gift med

Mildred Peterson, född 8/12 1897 i USA [Social Security Death Index], död i november 1981 i Saint Petersburg, Pinellas, Florida [Social Security Death Index].

 

 

Familj 21

Maria Charlotta Kindblom (från familj 1), född 25/4 1845 i Huru, Åsbo, död 18/6 1894 i Sycamore, Illinois [Emiweb]. Bosatt i Markhult, Ekeby. 1881 till N Amerika.

Vid sökning via Emiweb finns en kvinna Maria Christina Chindblom från Åsbo som avlider i Sycamore, Illinois den 18/6 1894, 49 år gammal. Kan vara identisk med Maria Charlotta.
Jag har utgått från att så är fallet men viss osäkerhet råder.

 

Gift 24/4 1877 i Åsbo med

Gustav Albert Nilsson, född 26/12 1853 i Backen, Friggestorp, Åsbo. Bosatt i Markhult, Ekeby. 1881 till N Amerika.

Utskriven 24 maj 1881 från Hagby, Markhult, Ekeby  till Nordamerika [Emibas]. Avreste med familjen 3 juni 1881 från Göteborg till New York, USA [Emigranten Populär].

 

Barn:

Karl Albert Nilson, född 24/2 1878 i Markhult, Hagby, Ekeby.

Johan Kristian Nilsson, född 16/1 1880 i Markhult, Hagby, Ekeby.

David Christian Nilson, född 31/5 1884 i USA.

Per Gustav Henry Nilson, född 16/8 1886 i USA.

Frans Emil Nilson, född 10/3 1890 i USA.

 

 

Familj 22

Frans Kindblom (Frank Ericson) (från familj 1), född 29/5 1847 i Huru, Åsbo, död 30/7 1911 i Sycamore, DeKalb Co, Illinois.

Cd-skivan Emigranten Populär upptar en Frans Kindblom född 1846/47 som från Mjölby utreste via hamnen i Göteborg den 23/4 1869. Destinationen var Chicago.

 

Relation 1867 med

Johanna Johansdotter, född 11/5 1845 i Linnet, Ingemarstorp, Åsbo; uä. Bosatt i Karlsborg, Öringe, socknen, Ekeby. 29/4 1873 till N Amerika.

 

Gift 187(1) med

Johanna Augusta Roos, född 23/11 1850 i Rostorpet, Högby. Utskriven 4/6 1870 från Högby till N. Amerika.

 

Barn med Johanna Johansdotter:

Frans August Kindblom, född 14/7 1868 i Linnefors, Ekeby. uä.

 

Barn i giftet:

Ellen Amanda Ericson, född 14/6 1872 i Chicago, Cook, Illinois, död 24/3 1956. Se familj 23.

Emilia Olivia (Millie) Ericson, född 24/11 1875 i Sycamore, DeKalb, Illinois. Se familj 29

Augusta Elizabeth (Lizzie) Ericson, född 20/5 1878 i Sycamore, DeKalb, Illinois, död 27/11 1956 i Sycamore, DeKalb, Illinois. Se familj 33.

Selma Amalia Ericson, född 8/8 1880 i Sycamore, DeKalb, Illinois, död 31/8 1927 i Waukesha, Wisconsin. Ogift

Hulda Rebecca Ericson, född 2/4 1883 i Sycamore, DeKalb, Illinois, död 4/1 1958 i Baltimore, Maryland. Bosatt i DeKalb, Illinois. Gift 10/2 1904 i Sycamore med Anders Otto Andersson,
född 4/5 1872 i Sverige, död 17/6 1926 i DeKalb, Illinois.

Minnie Sophia Ericson, född 22/7 1885 i Sycamore, DeKalb, Illinois, död 12/1 1965 i San Gabriel, Kalifornien. Bosatt i Chicago; San Diego. Gift 3/10 1911 i Sycamore, DeKalb,
Illinois med Victor Alfons Anderson, född 14/1 1885 i Illinois, död 25/8 1964 i San Gabriel, Kalifornien.

Josephine Cecilia Ericson, född 1/4 1888 i Sycamore, DeKalb, Illinois. Gift 30/6 1927 med Martin Frederick Nordin, född 12/1 1889, död 22/9 1932 i Rockford, Winnebago, Illinois.
Bosatt i Rockford. Inga barn.

Conrad Chindblom Ericson, född 25/4 1892, död 20/12 1963, se familj 23.

 

 

Familj 23

Ellen Amanda Ericson (från familj 22), född 14/6 1872 i Chicago, Cook, Illinois, död 24/3 1956. Bosatt i Sycamore, Winnebago, Illinois.

Gift med

Uno Theodore Anderson, född 10/5 1873 i Batavia, DuPage, Illinois, död 19/3 1934 i Sycamore, DeKalb, Illinois.

 

Barn:

Marjorie Louise Anderson, född 5/4 1900, se familj 24.

Wesley Francis Anderson, född 2/9 1901, se familj 25.

Theodore Conrad Anderson, född 9/7 1911, se familj 27.

 

 

Familj 24

Marjorie Louise Anderson (från familj 23), född 5/4 1900 i Sycamore, DeKalb, Illinois, död 8/4 1952.

 

Gift 5/10 1923 i Sycamore med

Kimball James Marshall Cormack, född 18/2 1900 i Sycamore, De Kalb, Illinois, död ??/10 1984. [www.mytrees.com]

 

 

Familj 25

Wesley Francis Anderson (från familj 23), född 2/9 1901 i Sycamore, DeKalb, Illinois.

 

Gift med

Irma Esther Mutton, född 9/10 1901 i Creston, Ogle, Illinois.

 

Barn:

Robert Theodore Anderson, född 1935, se familj 26.

 

 

Familj 26

Robert Theodore Anderson (från familj 25), född 1935.

 

Gift 18/1 1958 med

Christine Lucille Gustafson, född 1936.

 

Barn:

Lisbeth Ann Anderson, född 1958.

Dean Robert Anderson, född 1960.

David Wesley Anderson, född 1963.

 

 

Familj 27

Theodore Conrad Anderson (från familj 23), född 9/7 1911 i Sycamore, De Kalb, Illinois, död 25/3 1965 i Normal, McLean, Illinois.

 

Gift 19/2 1936 med

Emma Jane Francisco, född 4/9 1910 i Maple Park, De Kalb, Illinois, död 22/12 1982 i Normal, McLean, Illinois.

 

Barn:

David Theodore Anderson, född 1941, se familj 28.

 

 

Familj 28

David Theodore Anderson (från familj 27), född 1941.

 

Gift 4/8 1962 med

Ary Maureen King, född 1939 i Peoria, Illinois.

 

Barn:

Två döttrar och en son.

 

 

Familj 29

Emilia Olivia (Millie) Ericson (från familj 22), född 24/11 1875 i Sycamore, DeKalb, Illinois. Bosatt i Elkhorn, Walworth, Wisconsin.

 

Gift 10/9 1902 i Sycamore med

Alfred John Johnson, född 2/8 1873 i Sycamore, DeKalb, Illinois, död 11/5 1927 i Elkhorn, Walworth, Wisconsin.

 

Barn:

Everett Arthur Johnson, född 13/3 1907, se familj 30.

Carmen Emilia Johnson, född 9/5 1910 i Elkhorn, Walworth, Wisconsin,

död 24/11 2006 i Estes Park, Larimer, Colorado. sjuksköterska i Washington DC. Ogift.

 

Familj 30

Everett Arthur Johnson (från familj 29), född 13/3 1907 i Elkhorn, Walworth, Wisconsin, död 15/10 1990 i Butler, Ohio. Bosatt i Butler, Ohio.

 

Gift 5/9 1931 med

Ruth Elizabeth Hovey, född 2/9 1906 i Buffalo, Erie, New York, död 23/7 1991 i Butler, Ohio. Bosatt i Butler, Ohio.

 

Barn:

Carmen Jean Johnson, född 1938, se familj 31.

Gail Ann Johnson - Hovey, född 1940, se familj 32.

 

 

Familj 31

Carmen Jean Johnson (från familj 30), född 1938 i Chicago, Cook, Illinois.

 

Gift 27/12 1958 i Clarendon Hill, DuPage, Illinois med

Bruce Maxwell Johnson Jr, född 1936 i Denver, Colorado.

 

Barn:

Russell Ryan Johnson, född 1960 i Pullman, Whitman, Washington.

Cynthia Grace (Cindy) Johnson, född 1962 i Cincinnati, Hamilton, Ohio.

 

 

Familj 32

Gail Ann Johnson - Hovey (från familj 30), född 1940 i Chicago, Cook, Illinois. Lever med Patricia L Hickman, född 1941 i Berkeley, Alameda, Kalifornien, USA.
Har tagit sin mors flicknamn Hovey.

 

Gift 23/5 1964 i New York med

Donald William Morlan, född 28/5 1940 i Odessa, Ector, Texas, död 23/11 2006 i New York, Kings, New York.

Levde sedan 1979 med Timothy Patrick Martin, född 1948 i New York, New York, USA

 

Barn:

Alexis (Alex) Reuel Morlan, född 1973.

 

Familj 33

Augusta Elizabeth (Lizzie) Ericson (från familj 22), född 20/5 1878 i Sycamore, DeKalb, Illinois, död 27/11 1956 i Sycamore, DeKalb, Illinois. Bosatt i Rockford.

 

Gift 1o 30/7 1907 i Minneapolis, Minnesota med

John Emil Hultberg, född 24/6 1880, död 29/4 1920 i Rockford, Winnebago, Illinois.

 

Gift 2o 28/6 1945 med

A. Gustaf Anderson, född 24/4 1881 i Sverige, död 11/6 1956 i Rockford, Winnebago, Illinois. Bosatt i Rockford.

 

Barn i första giftet:

Dorothy Elizabeth Hultberg, född 24/4 1912, se familj 34.

 

 

Familj 34

Dorothy Elizabeth Hultberg (från familj 33), född 24/4 1912 i Rockford, Winnebago, Illinois, död i februari 1989 i Addison, DuPage, Illinois.

 

Gift 28/6 1935 i Sycamore, DeKalb, Illinois med

Raymond J Aimone, född 9/10 1910 i Granville, Putnam, Illinois.

 

Barn:

Betty Adele Aimone, född 6/9 1936, se familj 35.

Alan Conrad Aimone, född 1941 i Sycamore, De Kalb, Illinois.

 

 

Familj 35

Betty Adele Aimone (från familj 34), född 6/9 1936 i Sycamore, DeKalb, Illinois, död 16/5 2007 i Carol Stream, DuPage, Illinois.

 

Gift 31/7 1959 med

H. Charles Unison, född 1931.

 

Barn:

Amy Adele Unison, född 1963.

Wendy Jane Unison, född 1964. Bosatt i Elmwood Park, Illinois.

 

 

Familj 36

Hulda Rebecca Ericson (från familj 22), född 2/4 1883 i Sycamore, DeKalb, Illinois, död 4/1 1958 i Baltimore, Maryland. Bosatt i DeKalb, Illinois.

 

Gift 10/2 1904 i Sycamore med

 

Anders Otto Andersson, född 4/5 1872 i Sverige, död 17/6 1926 i DeKalb, Illinois.

 

Barn:

Andrew Russell Anderson, född 14/5 1907, se familj 37.

Mary Jane Anderson, född 2/12 1919, se familj 38.

 

Familj 37

Andrew Russell Anderson (från familj 49), född 14/5 1907 i DeKalb, Illinois, död 24/6 1983 i Baltimore, Maryland. Bosatt i Baltimore.

 

Gift 1o 31/1 1942 med

Mary Russel Gann, född 22/5 1913. Skilda 1946.

 

Gift 2o 12/12 1947 i Baltimore, Maryland med

Frances Welty, född 15/8 1917 i Baltimore, Maryland, död 18/3 2003 i Naples, Collier, Florida.

 

Barn i andra giftet:

Frances Deborah Anderson, född 1948 i Baltimore, Maryland.

Andrew Eric Anderson, född 1950 i Baltimore, Maryland.

 

 

Familj 38

Mary Jane Anderson (från familj 49), född 2/12 1919 i DeKalb, Illinois, död 12/9 2005 i Hopkinton, Middlesex, Massachusetts.

 

Gift 31/8 1941 med

William Cecil Rogers, född 12/3 1919.

 

Barn:

Shelley Rogers, född 1945.

Faith Rogers, född 1950.

Mary Sarah Rogers, född 1954.

 

 

Familj 39

Minnie Sophia Ericson (från familj 22), född 22/7 1885 i Sycamore, DeKalb, Illinois, död 12/1 1965 i San Gabriel, Kalifornien. Bosatt i Chicago och San Diego.

 

Gift 3/10 1911 i Sycamore, DeKalb, Illinois med

Victor Alfons Anderson, född 14/1 1885 i Illinois, död 25/8 1964 i San Gabriel, Kalifornien.

 

Barn:

Doris Mary Anderson, född 23/5 1914, se familj 40.

 

 

Familj 40

Doris Mary Anderson (från familj 39), född 23/5 1914 i Chicago, Illinois, död 29/11 2004 i El Cajon, San Diego, Kalifornien.

 

Gift 22/12 1934 med

Justin F. Houshar, född 5/10 1912 i Hartville, Platte, Wyoming, död 21/7 1998 i El Cajoun, San Diego, Kalifornien.

 

Barn:

Justine Mary Houshar, född 22/10 1937, se familj 41.

Jan Nicholas Houshar, född 1943, se familj 42.

Julie Anne Houshar, född 1946, se familj 44.

 

 

Familj 41

Justine Mary Houshar (från familj 53), född 22/10 1937 i Denver, Colorado, död 11/11 2010 i Temple, Maricopa, Arizona.

 

Gift 1o med

Frederick R. Meyer, född 21/11 1933.

 

Gift 2o 31/8 1963 med

Jerry Raymond Hall, född 21/2 1938, död 6/8 1999 i Phoenix, Maricopa, Arizona.

 

Barn i första giftet:

James Dean Meyer, född 1956 i San Diego, Kalifornien.

Alan R. Meyer, född 1959 i El Paso, Texas.

Kathryn Marie Meyer, född 1960 i Phoenix, Arizona.

 

 

Familj 42

Jan Nicholas Houshar (från familj 40), född 1943. Bosatt i Santee, Kalifornien.

 

Gift 17/8 1963 med

Brenda Ann Gordon, född 1943 i Phoenix, Arizona. Bosatt i Santee, Kalifornien.

 

Barn:

Lori K Houshar, född 1965, se familj 43.

 

 

Familj 43

Lori K Houshar (från familj 42), född 1965.

 

Gift med

Cory Weck.

 

 

Familj 44

Julie Anne Houshar (från familj 40), född 1946.

 

Gift med

NN Grubb.

 

 

Familj 45

Conrad Chindblom Ericson (från familj 22), född 25/4 1892 i Sycamore, DeKalb Co, Illinois, USA, död 20/12 1963 [Social Security Death Index] i Rockford, Winnebago Co,
Illinois, USA. Begravd på Arlington Memorial Park Cemetary, Rockford [www.findagrave.com].
Bosatt i Rockford, Illinois, USA.

 

Gift 25/10 1919 med

Esther J. Wellander, född 25/10 1894 i Illinois, död 20/10 1983 i Winchester, Middlesex, Massachusetts. Bosatt i Rockford, Illinois, och Winchester, Massachusetts.

 

Barn:

Robert (Bob) Conrad Ericson, född 12/8 1920, se familj 46.

Marilyn Marie Ericson, född 1927, se familj 49.

 

 

Familj 46

Robert Conrad (Bob) Ericson (från familj 23), född 12/8 1920 i Rockford, Winnebago, Illinois, död 27/10 2010 i Avon, Hartford, Connecticut. Bosatt på 155 High Street,
Winchester (Boston), Massachusetts. Begravd på Arlington Memorial Park Cemetary, Rockford.

 

Gift 19/9 1942 med

Ruby Larson, född 12/1 1922 i Capron, Boone, Illinois, död 26/5 2006 i West Yarmouth, Barnstable, Massachusetts. Bosatt i Winchester, Middlesex, Massachusetts.
Begravd på Arlington Memorial Park Cemetary, Rockford.

Källa till vigseldatum, brev från Bob och Ruby från deras 50-åriga bröllopsdag 1992.

 

Barn:

Dean Ericson, se familj 47.

Deborah (Debbie) Ann Ericson, född 1949, se familj 48.

 

 

Familj 47

Dean Ericson (från familj 46), född 1945 i Greenwood Village, Colorado.

 

Gift med

Judy NN.

 

Barn:

Benjamin Ericson.

Peter Ericson.

 

 

Familj 48

Deborah Ann (Debbie) Ericson (från familj 46), född 1949 i Berwyn, Illinois, USA. Bosatt i Connecticut, USA.

 

Gift 26/9 1970 i Middlebury, Addison, Vermont med

Ron Calloway, född 1948, död 7/10 1995 i Meriden, Connecticut (i en trafikolycka).

 

Barn:

Aisha Christine Calloway, född 1974. Bosatt i Huntington Beach, Kalifornien.

Erik Calloway, född 1980. Bosatt i San Francisco, Kalifornien. Arkitekt, stadsplanerare.

 

 

Familj 49

Marilyn Marie Ericson (från familj 23), född 1927 i Rockford, Winnebago, Illinois.

 

Gift 3/9 1949 i Rockford med

Welton Edward Firehammer, född 6/9 1924 i Oshkosh, Winnebago, Illinois,  död i Rockford, Winnebago, Illinois.

 

Barn:

2 döttrar och en son

 

 

Familj 50

Johan Fredrik Kindblom (från familj 1), född 16/10 1850 i Södra Bosmark, Åsbo, död 21/5 1931 i Bockarpsvägen 18, Mjölby. Snickare i Mjölby. 1888 till Nordamerika;
åter 13/9 1895.

Utskriven 12 mars 1888 från Blackstad, Väderstad  till Nordamerika [Emiweb + Emibas]. Avreste 23 mars 1888 från Göteborg till Sycamore, DeKalb County, Illinois,
USA [Emigranten Populär].

Återfinns på cd:n Emigranten Populär där hans utskrivningsförsamling är felstavad Videstad men avser Väderstad.

Vistades i Amerika mellan 1888 och 1895, då det tyvärr inte finns någon bevarad census (1890 års har brunnit). Återkom 1895 13/9 från Amerika till Mjölby.

 

Gift 29/1 1898 i Mjölby med

Johanna Albertina Jakobsdotter, född 9/5 1852 i Hultekil, Åsbo, död 3/4 1925 i Bockarpsvägen 18, Mjölby.