Släktforskarrörelsen verkar må bra.

På något annat sätt kan jag inte tolka att årets stämma i Nyköping var avklarad på en och en halv timme,
utan att en enda votering begärdes. Allt gick helt enligt de förslag som styrelse och valberedning hade förberett.

 

Nu ska det väl också sägas att det inte fanns några stridsfrågor uppe till beslut i år. Och sittande ordförande
Erland Ringborg påpekade att han redan tidigare kallat innevarande år för ett konsolideringsår för Sveriges
Släktforskarförbund.

Resultatet 2014 var plus drygt en miljon och inga större eller kostsamma projekt är heller planerade för det
kommande verksamhetsåret. Styrelsen håller på att förtydliga redovisningen i budgetarbetet, och fick också
beröm av stämman för att det ser mycket bättre ut i år än tidigare. Och nästa år ska det bli ännu bättre,
lovade Erland Ringborg.

Det enda större projekt som pågår nu är Namn Åt De Döda, där målet är att komplettera fjolårets säljsucce
1901-2013 med döda från åren 1860-1900. Än återstår dock några år innan detta är färdigställt.

 

Stämman valde också att helt gå på valberedningens förslag till styrelse för 2015. Kanske inte så konstigt
eftersom Anna-Karin Westerlund, valberedningens ordförande, tog stämmoombuden i örat då hon konstaterade
att inte ett enda förslag kommit in från föreningarna.
- Det är ändå ni som känner personer ute i släktforskarsverige som skulle kunna göra en insats i förbundsstyrelsen,
konstaterade hon.

Nu hade valberedningen ändå enhälligt kommit fram till att föreslå omval för Carina Strömberg, Vilhelmina, medan
Kerstin (Chris) Bingefors, Uppsala, Hjördis Lundmark, Kyrkdal och Arne Sörlöv, Alnaryd, föreslogs som nya ledamöter.
Så blev också stämmans beslut.

 

I avsaknad av stora stridsfrågor på årets stämma kom den mesta diskussionen att handla om två frågor där styrelsen
redan för ett år sedan begärde in åsikter, utan att detta lett till särskilt mycket.

Den ena handlar om när stämman skall hållas, på våren eller hösten, om den ska samordnas med släktforskardagarna
eller brytas loss eller om man ska pröva andra upplägg för förbundsverksamheten, t ex återinföra samrådsmöten vår

eller höst, beroende på när stämman hålls.

Det fanns många åsikter i frågan men huvuddelen av talarna förordade att släktforskardagarna och stämman ska
fortsätta att samordnas, men att räkenskapsåret ska brytas. Som det nu är hålls stämman i augusti. Då är det bara
fyra månader kvar på det år som styrelsen senare ska få ansvarsfrihet för. Inte mycket tid att påverka budget och
annat, alltså.

Om räkenskapsåret i stället räknas från 1 juli till 30 juni kommer stämman mer i fas med verksamheten inom förbundet.

 

Den andra diskussionen handlar om förslaget att starta en släkthistorisk sajt på nätet, där förbundets produkter, t ex
dödskivan och Sveriges befolkning-skivorna, i fortsättningen ska publiceras. Men sajten ska också kunna fungera som
ett skyltfönster för alla medlemsföreningar som själva producerar register eller annat intressant material på cd eller dvd.
Dessa format kommer inom kort att försvinna, och om man inte nu förbereder sig på det kommer andra aktörer att fylla
den luckan, menar bland annat förbundsordföranden Erland Ringborg.

Trots att frågan alltså ställdes förra året var det bara 30 av 170 föreningar som ens svarade på förslaget, och bara 15
ansåg att frågan borde utredas.

Nu däremot var det efter diskussionen på stämman enighet om att en förstudie måste genomföras för att ta reda på
kostnader, nytta och möjligheter av en släkthistorisk sajt.

 

Liksom i fjol i Karlstad filmades hela stämman och kommer inom kort att finnas tillgänglig för alla som vill se hur
diskussionerna gick.

 

Mer om årets släktforskardagar kommer du att kunna läsa i nästa nummer av ÖGF-Lövet.

 

Hans Egeskog