Rekordsnabb stämma i Umeå

45 minuter. Så lyder det nya rekordet för genomförandet av Sveriges Släktforskarförbunds stämma.
Det sattes vid stämma i Umeå som genomfördes under fredagen.

Nu ska sägas att stämman inte hade några stora tvistefrågor att ta ställning till. Och dessutom hade
förbundet kommit på den utmärkta idén att slopa den tidsödande uppräkningen av alla stämmodeltagare
och istället anta att alla som hämtat sina stämmohandlingar också var närvarande. Detta gjorde att
dagordningens första punkt var avklarad på 15 sekunder i stället för som brukligt mellan en kvart och en
halvtimme.
Tack för det!

Till ordförande för stämman utsågs på arrangörsföreningen Västerbottens släktforskares förslag den förre ordföranden
för kommunstyrelsen i Umeå Lennart Holmlund, och han lotsade med van hand deltagarna genom dagordningens punkter.

Det fanns som sagt inga större ärenden att tvista om, då förbundet just nu mår bra både organisatoriskt och ekonomiskt
efter två bra inkomstår i följd tack vare ökande försäljning där inte minst senaste versionen av Sveriges dödbok 1901-2013 bidrar.
Men även förbundets handböcker säljer bra.
Till kommande verksamhetsår planerar också styrelsen att utöka marknadsförings- och försäljningsorganisationen för att ytterligare
stärka inkomstsidan. Därför var man också tydlig med att medlemsavgiften för medlemsföreningarna, f.n. 12 kronor per
föreningsmedlem, ligger kvar oförändrad.


						                  Foto: Hans Egeskog

Budget och verksamhetsplan fastställdes och inte heller valen vållade några större diskussioner, vilket innebar omval av
ordförande Erland Ringborg samt fyra avgående styrelseledamöter, bland dem ÖGF:s Bo Peter Persson som nu startar sin
tredje tvåårsperiod som ledamot, och nyval av Peter Niwong från Borlänge.
Men stämmodeltagarna fick sig en uppsträckning av valberedningens sammankallande Anna-Karin Westerlund, att ta med hem
till sina föreningar. Inte ett enda namnförslag på nya styrelseledamöter hade lämnats in till den avgående valberedningen.
Och styrelsens ordförande Erland Ringborg hotade med att om detta upprepas kommer styrelsen att föreslå en minskning av
antalet styrelseledamöter.

Läs mer om släktforskardagarna i Umeå i ÖGF-Lövet nummer 127.