Register
Register
Malexander socken födda 1633-1646 Hans Egeskogs register
Malexander socken födda 1671-1744 med luckor Hans Egeskogs register
Malexander socken vigda 1634-1644 Hans Egeskogs register
Malexander socken vigda 1671-1744 med luckor Hans Egeskogs register
Malexander socken döda 1634-1648 Hans Egeskogs register
Malexander socken döda 1659, 1671-1744 Hans Egeskogs register
Östra Husby socken Vigda 1633-1700 Magnus Arnérs register
Östra Husby socken Döda 1639-1700 Magnus Arnérs register
Kisa socken födda 1700-1799 Bo Lindwalls register.
Kisa socken vigda 1634-1799 Bo Lindwalls register.
Vigda i Vifolka härad -1800 Henrik Moséns sammanställning från socknarna Herrberga, Normlösa, Sya, Veta, Viby,
Västerlösa och Östra Tollstad.
Vifolka härads dombok Henrik Moséns register 1599-1620.
Register över historiska brandförsäkringar i Östergötland. Östergötlands arkivförbund.
OBS!
Microsoft Excel Viewer togs bort i april 2018. Den är inte längre tillgänglig för nedladdning eller tar emot säkerhetsuppdateringar.
För att fortsätta se Excel-filer gratis rekommenderar vi att du installerar Excel-mobilappen eller lagrar dokument på OneDrive eller Dropbox,
varifrån Excel Online kan öppna filerna i din webbläsare. För Excel-mobilappen, gå till lämplig butik för din enhet.
Sidan reviderad: 2023-06-06