ÖSTERGÖTLANDS SOLDATREGISTER

ÖGF har övertagit ansvaret för Östergötlands Soldatregister sedan Garnisonsmuseet i Linköping blivit
nerlagt.Beroende på tillgången för just din soldat/ryttare/båtsman kan du efter kontakt via e-post
dig tillsänt en Soldatakt eller Torpakt vilken kostar 50 kr och betalas till ÖGFs bankgiro 5045-6292.
Information finns även på Centrala Soldatregistret.

Du ÖGF-medlem som forskar på soldater, ryttare och båtsmän!
Har du en östgötsk soldat i din forskning, men inte hittar honom i Centrala Soldatregistrets webb-
baserade register kan du skicka din förfrågan till ÖGF (e-post se ovan).
Eftersom vi fortlöpande forskar vidare på nya soldater så har vi fler soldater i ÖGF:s register än vad
som syns på webben. I dag den 12/8 2023 har ÖGF 32.712 soldater registrerade.

ÖGF registrerar:
Andra Livgrenadierregementet tid. Östgöta kavalleriregemente (AL),
Första Livgrenadierregementet tid. Östgöta regemente till fot (FL)
och Östergötlands båtsmanskompani (ÖS).

Vill du hjälpa oss med att utöka och komplettera registret! Du får gärna bidra med de uppgifter du har.
Du kan jobba hemifrån genom att fylla i en blankett för varje soldat (digitalt eller på papper).
Blanketten för registrering av soldat / ryttare / båtsman hittar du här.
Har du frågor, eller vill skicka in så gör du det till soldatuppgifter.

Övriga nyheter, pressmedelanden mm.
Pressmedelande: Centrala Soldatregistret firar 40 år!. (2023-08-11).
Exempel på soldatkontrakt: Ture Ferdinand Stackells Soldatkontrakt.. (2023-08-11).
 
Sidan uppdaterad: 2023-08-12