ÖGFs styrelse och funktionärer 2023.
Styrelsen
Ordförande: Kristina Edström 070 - 5103845
Vice ordförande: Göran Thorén 013 - 144129
Sekreterare: Barbro Behrendtz 013 - 66421
Kassör: Håkan Asmundsson 070 - 8652996
Ledamot: Conny Dahlberg 070 - 2197456
Ledamot: Ingvar Belkert 070 - 6024441
Ledamot: Ulla Fjellström 070 - 2353424
Ledamot: Gunnel Karlsson 011 - 58806
Ledamot: Ulf Samuelsson 070 - 5610522
Suppleant: Gun Fredriksson 072 - 3141602
Suppleant: Marianne Rönnersten 070 - 6010313
Suppleant: Tony Thörnvall 070 - 8166801

Revisorer / Revisorsuppleanter
Revisor: Freddie Hallberg Sammankallande
Revisor: Michael Hammerman  
Suppleant: Leif Norén  
Suppleant: Lisbet Paulsson  

Lokalansvariga
Bandygränd 2, Norrköping: Tony Thörnvall 070 - 8166801
Forskarstugan, Gamla Linköping: Gunnar Nilzon 070 - 2036576

Övriga ansvarsområden
Medlemsfrågor/adressändringar: Håkan Asmundsson 070 - 8652996

ÖGF-Lövet
Ansvarig utgivare: Kristina Edström  
Redaktör Hans Egeskog 048 - 014655
Redaktionskommittén: Barbro Behrendtz  
Redaktionskommittén: Ingvar Belkert  
Redaktionskommittén: Kristina Edström
Redaktionskommittén: Göran Thorén  

Hemsidan
Webbansvarig: Roland Fredriksson  

Valnämnd
Vakant (tillsätts av styrelsen enligt beslut vid årsmötet 2023-03-25).

Stadgar
Läs förenings stadgar genom att klicka "Här". (Öppnas i nytt fönster)

© Copyright ÖGF 2023-03-25