ÖGFs styrelse och funktionärer 2023.

Årsmöte:
Dag: Lördag 23/3-24 Tid: 1100 Plats: Norrköping.

Styrelsen
Ordförande: Kristina Edström 070 - 5103845 kristina.edstrom[a]ogf.info
Vice ordförande: Göran Thorén 013 - 144129 goran.thoren[a]ogf.info
Sekreterare: Barbro Behrendtz 013 - 66421 barbro.behrendtz[a]ogf.info
Kassör: Håkan Asmundsson 070 - 8652996 hakan.asmundsson[a]ogf.info
Ledamot: Conny Dahlberg 070 - 2197456 conny.dahlberg[a]ogf.info
Ledamot: Ingvar Belkert 070 - 6024441 ingvar.belkert[a]ogf.info
Ledamot: Ulla Fjellström 072 - 2530994 ulla.fjellstrom[a]ogf.info
Ledamot: Gunnel Karlsson 011 - 58806 gunnel.karlsson[a]ogf.info
Ledamot: Ulf Samuelsson 070 - 5610522 ulf.samuelsson[a]ogf.info
Suppleant: Tony Thörnvall 070 - 8166801 tony.thornvall[a]ogf.info
Suppleant: Marianne Rönnersten 070 - 6010313 marianne.ronnersten[a]ogf.info
Suppleant: Gun Fredriksson 072 - 3141602 gun.fredriksson[a]ogf.info

E-post: styrelsen[a]ogf.info Hela styrelsen.

Revisorer / Revisorsuppleanter
Revisor: Freddie Hallberg, Sammankallande
Revisor: Michael Hammerman
Suppleant: Leif Norén
Suppleant: Lisbet Paulsson

Övrigt

Medlemsfrågor och adressändringar
Ansvarig: Håkan Asmundsson 070 - 8652996 hakan.asmundsson[a]ogf.info

Lokalansvariga
Norrköping: Tony Thörnvall 070 - 8166801 tony.thornvall[a]ogf.info
Linköping: Gunnar Nilzon 070 - 2036576 gunnar.nilzon[a]ogf.info

ÖGF-Lövet
Ansvarig utgivare, redaktör och redaktionskommittén redovisas/finns under fliken: ¦ÖGF-Lövet¦

Hemsidan
Ansvarig: Roland Fredriksson 070 - 5841602 roland.fredriksson[a]ogf.info

Valnämnd
Vakant (tillsätts av styrelsen enligt beslut vid årsmötet 2023-03-25).

Stadgar
Läs förenings stadgar genom att klicka "Här". (Öppnas i nytt fönster)

© Copyright ÖGF 2023-09-26. Reviderad: 2023-11-24.